De basis van de diensten van Buro Bloem
vertaalt zich in de 5 B’s

Buro Bloem levert BOEIENDE verhalen. Keer op keer. Geschreven vanuit passie. Zowel offline als online. Buro Bloem gelooft dat ieder mens, organisatie of plaats BIJZONDER is en zijn eigen unieke verhaal heeft, dat de moeite waard is verteld te worden. Zij zet haar zintuigen op scherp en haar nieuwsgierigheid groeit bij het horen van een sprekende anekdote, bloeiende geschiedenis of mooie gebeurtenis. Buro Bloem biedt verhalen een podium door deze naar het papier te vertalen. Hierbij zoekend naar de juiste woorden, zodat mensen zichzelf erin blijven herkennen. Als BETROKKEN gesprekspartner moedigt Buro Bloem mensen aan om over hun doelen en dromen te vertellen en ontvangt informatie zonder oordeel. Zij zorgt ervoor dat ook anderen het verhaal optimaal kunnen BELEVEN. Door zich te verplaatsen in de ander en de juiste vraag- en onderzoekstechniek wordt gecheckt of zij op het goede spoor zit. Instinctief worden de onuitgesproken antwoorden aangevoeld. Door ‘in de huid van de ander te kruipen’ helpt zij mensen de juiste bewoording te vinden om hun belevingswereld uit te drukken. Zo wordt soms vanuit een ogenschijnlijk klein detail de basis gelegd voor een goed verhaal: de BINDING tussen mens en organisatie.